Menu

Veiligheid – alarmering – Informatieverwerking

Integan zorgt voor het verzamelen en bewaken van gegevens en parameters. Het gaat hierbij om de intake van meetwaarden en de statistische verwerking ervan. Kritische waarden worden bewaakt en onze systemen initiëren een alarmering zowel ter plaatse als op afstand. Typische voorbeelden van deze toepassing zijn de telesignalisatiesystemen die wij plaatsten in/aan de verschillende zwembaden, ijsbanen en fonteinen van de stad Antwerpen. Onze technologie laat het uiteraard toe om dit ook te doen voor parameters binnen industriële processen.

Integan is ook uw partner voor de achterliggende informatieverwerking. Wij zorgen voor de mastercontrole en de weergave van de informatie op grote overzichtsschermen op één centrale locatie en voor de mogelijkheid om in te grijpen vanop afstand.

Centrale monitoring van camerabewakingsbeelden wordt hierdoor mogelijk.

Integan is ook uw partner indien u een toepassing heeft met/rond geografische informatiesystemen en is actief beheerder binnen het KLIP-digitaal (Kabel- en Leidinginformatieportaal).