Menu

Wie zijn wij?

Integan (Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen), werd opgericht op 30 december 1971. Zij is een opdrachthoudende vereniging waarbij geen enkele privé-partner belangen heeft binnen de kapitaalstructuur, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 2001-10-31).

Wij zijn actief in 14 gemeenten die ook onze aandeelhouders zijn.

De 14 aangesloten gemeenten bepalen via hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur en als eigenaar van de netten, het beleid van onze opdrachthoudende vereniging.

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf en de beleidsvoorbereiding.