Menu

Visie

Integan is actief in het verbinden van iedereen op het vlak van de elektronische communicatie. Binnen de socio-economische regio Antwerpen zijn we bij de marktleiders in het aanbieden van breedbandinfrastructuur aan onze gemeenten-aandeelhouders, aan professionele gebruikers en aan de particuliere klanten van Telenet, aangesloten op het Integan kabelnet. Sinds 1 oktober 2008 is Integan een volwaardig netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie.

Missie

Als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie streven wij de hoogste kwaliteit na van de signalen die Telenet verdeelt en aanbiedt aan haar klanten, aangesloten op het Integan kabelnet. Wij spelen maximaal in op de verwachtingen van de klanten, zonder het rendement van het bedrijf uit het oog te verliezen. Waar mogelijk biedt Integan extra dienstverlening aan, aanvullend op het aanbod van Telenet, zodat de klant met optimale kwaliteit en in alle leefruimtes van de diensten van Telenet kan genieten.

Via ons open beleid en het centraal stellen van de rendabiliteit in al onze activiteiten, trachten wij aan de verwachtingen van onze gemeenten-aandeelhouders te beantwoorden. Integan is de eerste gesprekspartner bij de communicatieprojecten van onze gemeenten-aandeelhouders en is de gespecialiseerde partner voor de projecten van de professionele gebruikers in Vlaanderen.

De leveranciers beschouwen wij als onze partners bij het realiseren van onze hoge technische kwaliteitsvoorwaarden.

Wij willen werknemers met teamgeest, die resultaats-, kwaliteits- en klantgericht zijn.

Het creëren en handhaven van veilige en milieubewuste arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen. Er wordt in de organisatie naar best vermogen gehandeld opdat de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en het milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers, bezoekers en derden, is gewaarborgd en dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Tevens voldoen wij aan de geldende wet- en regelgeving.

Wij garanderen onze werknemers de juiste vrijheidsgraden en streven naar een resultaatsgerichte appreciatie. Bovendien bieden wij het personeel een efficiënte organisatie en een expliciete communicatiecultuur. Wij beschouwen de werknemersorganisaties als partners in de realisering van de bedrijfsdoelstellingen.