Menu

Publicaties

Op vrijdag 29 juni 2018 werden de resultaten over het boekjaar 2017 door onze Algemene Vergadering goedgekeurd.

Integan staat als netbeheerder zelf in voor de aanleg, de opwaardering, het onderhoud, de herstelling en de uitbreiding van haar hoogwaardige kabelnetwerk en dit zowel op het openbare als op het privédomein.

Met haar 104 personeelsleden boekte Integan in het boekjaar 2017 een winst van 6 314 702 euro.

Het te bestemmen resultaat van 6 314 702 euro werd toegevoegd aan de wettelijke reserves en de beschikbare reserves.

Er wordt in het totaal 3 997 937 euro als dividend uitgekeerd en dit volgens het op de Algemene Vergadering van juni 2015 afgesproken schema.

Een overzicht van onze activiteiten, onze resultaten en onze sociale balans tijdens het boekjaar 2017 zijn hieronder digitaal beschikbaar.

Jaarverslag 2017

 
 

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2014

Sociale Balans 2014