Menu

Fusievoorstel IMEA, Integan en Iveg

De Raden van Bestuur van de opdrachthoudende verenigingen IMEA, Integan en Iveg hebben beslist hun activiteiten te bundelen en een fusie aan te gaan met ingang van 1 april 2019. Fusie gebeurt door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en Integan door de opdrachthoudende vereniging Iveg met naamswijziging in “Fluvius Antwerpen”.

Het fusievoorstel wordt behandeld op de Algemene Vergaderingen die plaatshebben op 20 juni 2018 (IMEA en Iveg) en op 29 juni 2018 (Integan). In het kader van artikel 693 inzake de openbaarmakingsformaliteiten van het Wetboek van vennootschappen vindt u hierbij het fusievoorstel.