Menu

Integan in cijfers

Op vrijdag 19 juni 2015  werden de resultaten van Integan over het  boekjaar 2014 door onze Algemene Vergadering goedgekeurd. Integan staat zelf in voor de aanleg, de opwaardering, het onderhoud, de herstelling en de uitbreiding van haar hoogwaardige kabelnetwerk,  zowel op het openbare als het privédomein. Met haar 115 personeelsleden boekte Integan in het boekjaar een winst van 6 454 441,42 euro.

Door terugname van reserves werd een resultaat van 91 269 669,00 euro verwerkt.

De BAV van 19 juni 2015 besliste om een kapitaalsverhoging door te voeren en een vordering van de aandeelhouders t.b.v 65 000 000 euro om te zetten in kapitaal.

6 497 929 euro werd door de Algemene Vergadering onmiddellijk betaalbaar gesteld.  Het saldo van 19 771 738 euro zal volgens een afgesproken schema de volgende jaren uitbetaald worden aan de aandeelhouders.

Op 31 december 2015 zag het actieve personeelsbestand er als volgt uit:

  • 3 directieleden
  • 20 administratieve bedienden
  • 87 technische bedienden

of 110 personeelsleden in het totaal.

Integan heeft ook nog 6 statutaire personeelsleden ter beschikking gesteld van Telenet.